Takım Çalışması

Günümüzde “İnsan Kaynakları” varlığından etkin bir şekilde yararlanmanın başlıca yolu bireylerin etkileşim içerisinde ve her aşamada koordine çalışmasından geçiyor.

Bunu sağlamak için gerekli olan temel unsur ise; söz konusu koordinasyon ve birlikte hareket etme duygusunun takımları ve grupları oluşturan bireyler tarafından sahiplenilmesidir.

Uyguladığımız ‘Takım Çalışması’ eğitimlerinde katılımcıların Birlikte Hareket Etme, Birlikte Sorun Çözme, Birlikte Başarma ve Birlikte Kutlama gibi temel yetileri kazanmalarını amaçlıyoruz.

İnteraktif bir ortamda gerçekleşen eğitimlerde grup etkileşimlerini sağlayacak oyunlar ve aktivitelerle katılımcıların sürece aktif olarak hazırlanmalarını sağlıyoruz.