Workshop

Detaylar

Şirketlerin ya da kar amacı gütmeyen kuruluşların paydaşlarıyla bir araya gelerek organizasyonların tüm yönleriyle değerlendirildiği çalıştaylarda moderatör olarak görev çalışmanın çerçevesi oluşturulur.

Başarılı ve sonuçları itibariyle kuruma yol gösterecek bir çalışma yapılması için metod belirleme, süreç yönetimi ve sonuç raporu oluşturulması aşamasında aktif rol alınarak katılımcılara yol gösterilir

We focus on advice consulting business financials Get A Quote